fredag 17 juni 2011

Ministertiteln

Har Sverige en rymdminister, har vi en landsbygdsminister och har vi en forskningsminister? Nej det har vi ju inte.
Läste just en artikel skriven av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Jag trodde han är jordbruksminister med ansvar för, bland annat jordbrukspolitiken, skogspolitiken, landsbygdspolitiken....
Näringsminister Maud Olofsson har i media benämnts, till exempel, rymdminister. Jag lever i tron att hon är näringsminister med ansvar för även de politiska frågor, som har med rymdsatsningar att göra.
Jan Björklund kallas ibland forskningsminister, men är ju utbildningsminister under vars ansvar även forskningspolitiken ligger.
Spelar det någon roll? Nja. De ibland bristfälliga kunskaperna om vårt politiska system blir inte mindre bristfälliga om vi inte har en stringens i även sådana här till synes ovidkommande frågor.
Men vi kan ju avvakta och höra vad språkministern tycker
Skicka en kommentar