lördag 4 juni 2011

Bristande intresse för demokratiska värden ger partierna underkänt

Till de många oroande nyheterna hör den härom dagen om den stora andelen unga, som inte finner deokratiska värden viktiga att slå vakt om. Nu analyseras och spekuleras av tidningar. Hur kan en tjugoåring ha undgått att både höra talas om och läsa om vad diktatur alltid leder till?
Oberoende av vilka förklaringarna är måste både skolan och de politiska partierna ta undersökningen på stort allvar. Nu måste partierna i samarbete med sina ungdomsförbund ägna sig åt att sprida kunskap och åt att ge politiken ett ideologiskt innehåll. Egoismen sprider sig är vi många som känner. Har partierna ansvar för även detta? Jo, definitivt. Partiernas roll som opinionsbildare har nåstan helt upphört. Man snarast uppmuntrar attityden "sköt dig själv och...". Det finns ingenting i partiernas budskap, som vittnar om att andra värden än karriär och materiell rikedom skapar lycka.
Men tänk om diktatorn inte tillåter ens den starke bli rik och den smarte göra karriär, utan tänker endast på att skapa sig egen rikedom? Att diktatorn inte bryr sig om den svage behöver vi inte fundera över.
Undersökningen är oroande och ger partierna underkänt. I partiernas betyg ska också skrivas in att man har skolkat från viktiga uppgifter.
Skicka en kommentar