torsdag 18 augusti 2011

Landstingsmaten är ju redan utredd

Landstinget i Uppsala län köper patienternas mat från landstinget i Västmanlands län. Jag var ledamot i landstingsfullmäktige när beslutet togs. Det var en stor majoritet, som stod bakom förändringen. Mot var Miljöpartiet och om jsg minns rätt, även Vänsterpartiet. Från majoriteten var jag ensam om att ha invändningar. Nu förefaller alla vilja ifrågasätta den här lösningen. Det är bra att politiker kan ändra sig om verkligheten kräver detta. Man ska nu utreda frågan.
Men va nu då? Man sa ju då att utredningen var tydlig. Är den inte det i dag? Vad i all sin dar ska utredas? Plocka nu fram utredningen, säg att vi misstog oss beträffande både kostnader och kvalitet. Säg att vi gör en annan bedömning i dag av värdet av kvalitet på maten. Vi är några få i fullmäktige, som vid några tillfällen sedan förändringen genomfördes talat om fördelarna med tillagning nära patienten.
Kursändringen är positiv, men varför utreda. Sätt igång beslutsprocessen och bekänn färg.
Skicka en kommentar