fredag 14 oktober 2011

Tack för dagens debattartikel

Folkpartiet har gått vilse, skriver representanter för Libarala ungdomsförbundet och Liberala studenter i dag i UNT. Tack för artikeln. Angelägen och rätt i tiden. Jag har inte svårt för att instämma i det mesta av vad skribenter tycker. Jag tycker emellertid att begreppet liberal har tappat sin betydelse som profilbeskrivning. Varför vill man inte använda det tydligare och mer ideologiska begreppet socialliberal. Jag tycker också att det är synd att unga socialliberaler inte saknar natur- och miljöpolitiken i Folkpartiets profil liksom ickevålds-och fredssträvanden. Man skriver: "Vad Folkpartiet i dag främst saknar är en självinsikt om att man inte har något monopol på politisk liberalism.." Så sant, men däremot kan Folkpartiet, om man skyndar sig, lägga beslag på socialliberalismen. Alltnog, det viktigaste just nu är att få en intern debatt om Folkpartiets positionering som ett högerparti. Till en sådan debatt är dagens artikel ett bra och välkommet bidrag.
Skicka en kommentar