lördag 8 oktober 2011

Juholt visar svaghet

Jag tror inte alls att Håkan Juholt är så oärlig att han sett till att få högre ersättning från riksda´n än han har rätt till. Vore han så oärlig skulle han aldrig blivit vald till partiledare. Dock har han visat en svaghet, som inte kan accepteras hos en som aspirerar på att bli statsminister. Den svagheten var inget hinder för att bli partiledare, men kan komma att göra hans tid i den rollen kort. Hur ska Håkan Juholt kunna övertyga så många som krävs för att han ska ta över ledningen i landet efter nästa val? Jo, visst har han själv rätt i att det är politiken, som ska vara avgörande, men vi känner ju till dagens personfixering och ideologiernas undanskymdhet.
Skicka en kommentar