fredag 7 oktober 2011

Produktionsstyrelsen körs över av Hälso-och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kör över Produktionsstyrelsen.
Det är en gåta att den styrelse (PS), som har ansvaret för verksamheterna inom landstinget tillåter att dess förvaltningar går och tecknar avtal med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. HSS ska teckna avtal med PS och PS ska ta ansvar för att verksamheten lever upp till överenskommelsen. Men detta har man hos ledande landstingspolitiker inte förstått.
Så här står det på landstingets hemsida:
"Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har som uppgift att företräda
befolkningen och beställa den vård som behövs. Styrelsen beställer vård från landstingets olika förvaltningar, till exempel från de båda sjukhusen och från Folktandvården. Dessutom beställer styrelsen vård från de privata vårdgivare som landstinget har avtal med."
Skicka en kommentar