måndag 10 oktober 2011

Vad säger ansvarig styrelse?

Hörde just nu om en patient vid infektionskliniken vid Akademiska sjukhuset, som fått duschning först efter en månad. För att kunna ge uttryck för en reaktion bör man skaffa mer information än ett kort inslag i radion ger. Kommentarerna från vårdgivaren fick en ansvarig läkare ge. Det är väl helt OK. Dock är det nu intressant att få veta huruvida den vårdbeställande nämnden anser att styrelsen för Akademiska lever upp till avtalet. Det är också intressant att få veta vilken uppföljning styrelsen för Akademiska gör och huruvida man anser att politiska åtgärder erfordras.
Skicka en kommentar