måndag 9 januari 2012

Privatisering och dekoncentrering

Jag tror att ibland när begrepp används felaktigt sker detta i ett visst syfte snarare än av okunnighet. Privatisering är ett sådant. Privatisering borde inte få användas för att beskriva offentliga sektorns förläggande av utförande till privat företag, men med offentlig finansiering. Privatisering måste få stå för att offentliga sektorn inte alls är inblandad.
Ett annat begrepp, som används i olika betydelser är decentralisering. Begreppet borde få beteckna den process, som leder till att man sprider ansvar och befogenheter. Den process, som leder till geografisk spridning borde benämnas dekoncentrering, vilken inte nödvändigtvis innebär decentralisering av, till exempel, ansvar.
När kommuner tillskapar kommundelsnämnder dekoncentrerar man.
Skicka en kommentar