tisdag 29 november 2011

Märklig syn på sin roll

"Verksamheter får gå med underskott
Landstingsstyrelsen beslutade medge Landstingsservice att gå med ett underskott på maximalt 29 miljoner kronor 2011. Landstingsservice har inlett ett arbete för att uppnå en ekonomi i balans genom interna rationaliseringar och framtagandet av en ny hyresmodell. Enligt beräkningar ska en ekonomi i balans uppnås 2013.

Landstingsstyrelsen beslutade också att medge Primärvården att gå med underskott på maximalt 8,5 miljoner kronor 2011. Primärvården har haft i uppdrag att redovisa en handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans och beräknar att nå det 2012."
Någon ändring i synen på politiken i landstinget kan inte skönjas. När landstingsstyrelsen fattar sådana här beslut visar man att man inte förstått vad politisk styrning innebär. Primärvården har en politisk styrelse. Det är den, som har ansvaret och om nu landstingsstyrelsen kan fatta den här typen av beslut, vilket jag anser är tveksamt (det borde vara en fråga för landstingsfullmäktige), så är det styrelsen för primärvården, som ska medges överskrida budget. Här sitter tio eller är dom kanske elva, landstingsråd och ingen har synpunkter på de allvarliga bristerna. Vad säger Produktionsstyrelsen, som har ansvaret för ekonomin inom primärvården, om att bli så totalt negligerad?
Skicka en kommentar