torsdag 1 december 2011

Skrivelse nådde inte fram

En av nyheterna i dagens UNT handlar om en skrivelse från en läkare vid Akademiska sjukhuset om upphandling av ögonoperationer. Skrivelsen har enligt nyhetsartikeln inte tillställts något politiskt organ. Det organet borde varit, inte hälso- och sjukvården, som anges i artikeln, utan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS). HSS "köper" ögonsjukvård av Produktionsstyrelsen. Nu ville man köpa av även extern utförare, vilket läkaren hade synpunkter på.
Att tjänstemän avgör vad politiker ska få veta är inget som avviker från vad som gäller generellt. Landstinget styrs till liten del av politiker. Det som är ännu mer upprörande än att läkarens skrivelse inte tillställts ett politiskt organ är att politikerna inte förmår ta initiativet och visa tydlighet i fråga om politiker- respektive tjänstemannarollen.
Skicka en kommentar