lördag 14 januari 2012

Ur Dagens Samhälle


Erik Lakomaa, Ekonomie doktor, Handelshögskolan Stockholm

Återförstatligad skola löser inga problem

Vänsterpartiet, (FP) och (SD) föreslår alla att skolan återförstatligas. Men att tro att en sådan lösning skulle lösa de problem som utpekas är naivt. Tvärtom uppnådde kommunaliseringen de mål som fanns med reformen.
Skicka en kommentar