tisdag 27 mars 2012

Varför profilera ett politiskt parti

Det blir ofta lite konstiga diskussioner om de politiska partienas roll i svensk politik.Har ett litet parti något berättigande just med anledning av att partiet är litet? Sällan frågas i diskussionerna om innehållet ipolitiken. Ett medelstort parti med samma politik som ett annat medelstort har kanske inget berättigande. Ett litet parti med en politik identisk med ett stort parti har kanske inget berättigande. Ett litet profilerat parti behövs kanske i högsta grad.
Rollen för tre små partier med i stort sett samma politik som Moderaternas blir mer och mer tveksam, just för avsaknaden av profilering Inte för att dom är små. Nu talas allt oftare om nödvändigheten för dessa små att profilera sig, för att överleva. Men borde inte profileringen handla om att man vill åstadkomma ändringar i politiken? Ska det inte vara uppfattningen att den politiska riktningen måste ändras som ska vara anledningen till profilering.
Medias analyser utgår från att partiernas huvuduppgifter är röstmaximering. Att man finns för att man har en ideologisk grund för sitt agerande föresvävar allt färre. Att ett parti rent av kan åstadkomma mer i opposition än i en koalition efter alliansbildning, i vilken man slätat ut sin profil, .tycks inte många anse
Skicka en kommentar