söndag 25 mars 2012

Socialliberal offensiv

Vi är på väg att överlämna en jord där klimatet förändrats och orsakat större lidanden än vi någonsin tidigare upplevt. Vissa ifrågasätter sådana här dystra förutsägelser och en del av dessa benämner sig forskare. Fler står dock bakom. Bäst om dom förstnämnda har rätt. Men tänk om dom inte har det. Bland våra ledande politiker är ställningstagandet diffust. Sverige behöver nu en ledande politiker, som vågar presentera de ofta mycket bekymmersamma framtidsscenarierna. Den politikern måste i nästa valrörelse leda en socialliberal offensiv. Det socialliberala partiet ska tala om rätten att leva i en giftfri miljö. Vi får inte acceptera en slapphäntare europeisk syn på kemikalier och skadlig strålning. Klimatförändringen skördar redan offer. Arters utraderande går i allt snabbare takt. Närhelst och varhelst arter är hotade ska det socialliberala partiet reagera. Det må gälla hoten mot våra rovdjur eller mot salamandern i Gränby backar eller fiskarna i Östersjön. När skyddet av våra stränder luckras upp då ska socialliberalerna säga ifrån


Skicka en kommentar