tisdag 27 mars 2012

Konkurrenshöjande insatserna är många


Regionala frågor och internationella kontakter för Uppsala län bedrivs i många olika sammanhang. Med landstinget och de sju kommunerna som medlemmar har bildats samverkansorganet Regionförbundet i Uppsala län vars uppgifter handlar om, i första hand, att arbeta för en ökning av länets konkurrenskraft nationellt och internationellt, för en förbättrad infrastruktur och bättre kommunikationer och för en hållbar utveckling och tillväxt i länet. Ett viktigt inslag i detta arbete är samarbete med regionala organisationer, myndigheter, offentliga verksamheter och näringsliv.

Med fem landsting och 44 kommuner som medlemmar finns sedan ungefär tio år föreningen Mälardalsrådet vars huvuduppgift är att utveckla Stockholm-Mälarregionen och öka dess konkurrenskraft.

Länets kommuner har också egna näringslivsfunktioner och har internationella kontakter.

De konkurrenshöjande insatserna är många, men kanske dags att utvärdera.
Dags att effektivisera ?
Skicka en kommentar