lördag 24 mars 2012

Naturen ska vara någonting naturligt

Uppsala är nu en storstad men har kvar en småstadskaraktär. Det är viktigt, även när Uppsala kommun har 200 000 och 250 000 invånare, att den karaktären bibehålls.

Alla skall t ex ha nära till natur och friluftsmarker. Kvaliteten i boendet handlar i hög grad om natur och miljö.

Hur skall vi se till att dessa värden tillgodoses i framtiden? En viktig åtgärd är att se till att utbyggnaden av Uppsala styrs av hänsyn till naturen och till värdet av närhet till natur i boendet.

Kommunen har ju antagit riktlinjer för tillgång på närfriluftsmarker. Frårn flera håll, inom landet men också från t ex Norge. har man sett med beundran på denna framsynthet.

Det som förmörkar bilden en aning av Uppsala som miljökommun nummer ett är den motvilja, som ett par partier visat mot att anta riktlinjer. Dessa vill ha rekommendationer, som är lättare att göra avsteg ifrån. Några vill inte ha ens rekommendationer.

Vi socialliberaler kommer att fortsätta att kämpa för natur och miljö.

Närhet till natur är viktig av många skäl, inte minst för att göra natur självklar ända från barndomen och för att motverka främlingskap in för naturen
Skicka en kommentar