lördag 14 juli 2012

Ett otyg att skylla ifrån sig

"Underhållet av järnvägen har varit eftersatt allt för länge", läser jag i dagens ledare. Förutom att jag konstaterar att särskrivningen av ordet alltför stör mig en aning måste jag kommentera detta med att, som skrivs i ledaren, ofta skyller på Trafikverket när problem uppstår. Detta är ett problem, som tilltar i takt med att offentliga sektorn köper tjänster av privata sektorn. I fallet SJ ät det ju dock inte en ny företeelse.
När jag köper en tågbiljett gör jag det av SJ (med få undantag). Det är på SJ jag ställer ev. krav oberoende av om SJ köper vissa tjänster. Det är ett otyg av SJ att skylla på någon annan.
Vi ser samma brist på ansvarstagande inom, till exempel, vården. Landstin eller kommun skyller på Carema, Aleris eller vad företaget råkar heta. Sluta upp med det. Landstinget eller kommunen har ansvaret. Ta då ansvaret. Hur Ni ser till att få fram vården är Ert problem.
Skicka en kommentar