torsdag 12 juli 2012

Fel debatt om vinster

Förbjud vinster i välfärden, inga avtal med riskkapitalbolag, privat vård ska inte finnas; generaliseringar och konstigheter blir mer och mer vanliga i debatten om vem som ska utföra så kallade välfärdstjänster.
Jag gör tolkningen att företrädare för offentliga sektorn klarar inte att tydliggöra vad frågan handlar om. Först och främst måste distinktionen mellan privat verksamhet och externt utförande klaras ut. Jag tror att vänstern kan detta, men utnyttjar kunskapsbristen. Privat verksamhet finns på en marknad där skattepengar inte är inblandade. Externt utförande är verksamhet, som offentliga sektorn bett att någon annan ska utföra. Här finns problemet. Den ideala situationen är när, till exempel, ett landsting avtalar med ett företag om att ge viss sjukvård. Avtalet reglerar kvalitet, kvantitet och ekonomisk ersättning och landstinget kontrollerar att företaget följer avtalet. Avtalet sägs upp när avtalet inte efterlevs. Nu tycks det vara så att få landsting klarar att reglera i avtal vad som bör regleras. När det visar sig att en verksamhet inte är bra kan inte hänvisas till avtal utan vi får en pseudodebatt om vinst eller inte vinst.
Förståelse har jag emellertid för frågor om hur ett företag kan bedriva en verksamhet billigare än offentliga sektorn. Men det är ju detta offentliga sektorn ska dra nytta av. Om dessutom aktieägare också vinner borde vi inte bry oss om; under förutsättning att man får vad man sagt och skrivit.
Men som skrivet, detta är oklart.
Snälla offentliga sektorn, köp inte välfärdstjänster om Ni inte klarar att skriva avtal och att följa upp och utkräva ansvar
Skicka en kommentar