lördag 14 juli 2012

Ett par aktuella frågor

Varje gång ett väder med stormar och översvämningar infinner sig ger de flesta kommentarer ett intryck av att det handlar om en händelse, som inte kommer igen. Man behöver ingenting göra, det var ju en exceptionell händelse. Och så kan man ju finna att en översvämning här är långt ifrån vad den var någon annanstans. "Det kunde dock vara värre. I Ryssland har översvämningarna kostat många tiotalmänniskoliv."
Dags att dra slutsatser.

"Den som förmår ett barn att gifta sig ska kunna straffas". Göran Lambertz skriver i dag om den svåra avvägningen i lagstiftningen mellan hänsynen till individen och till utsatta grupper. Hoten från en far mot sin dotter för att hon, till exempel väljer fel man att bli kär i, accepterar vi inte. Däremot är en inte ovanlig uppfattning att det är okej att plåga barn med omskärelse för att en grupp anser åtgärden självklar.
Jag har svårt att acceptera synsättet. Måste det inte i Sverige finnas ett absolut förbud mot att behandla barn på det grymma sätt en omskärelse innebär?
Skicka en kommentar