söndag 15 juli 2012

Visst ska vi gå före

Miljön förlorar på blockpolitiken, skriver Upsala Nya Tidnings ledarsida i dag i en artikel med rubriken Skatter nyckel till en bättre miljö.
Men vem vinner på blockpolitiken? Det torde vara endast de personer, som beroende på blockpolitiken kommer åt en statsrådstaburett. Den stora förloraren är demokratin. Och förutsättningarna för en framgångsrik miljöpolitik torde vara torde större i en demokrati än i andra statsskick.
Den miljödebatt, som just nu är nästan död, men som måste återupplivas måste ta sikte på att bryta blocktänkandet, se till att samtal förs mellan alla, som ser nödvändigheten av att åtgärder vidtas innan det är för sent.
Visst är föroreningarna från källor i Sverige små i ett globalt perspektiv. Varför ska vi då göra mer än andra? Svaret är väl att det just nu inte finns bättre påverkansmöjligheter än att gå före. Om vi börjar med målsättningen att bli lika bra som de bästa och därefter höjer målsättningen till att vi ska vara bäst kommer vår good will i världen att öka och vi kommer att vara den förebild, som trilskande länder behöver.
Med andra ord: Politiker i Sverige, satsa på miljön
Skicka en kommentar