lördag 14 juli 2012

Verksamhet flyttade från Akademiska ut på fria marknaden

I en angelägen debattartikel i dag kan vi läsa om en person med cancer; en person, som vid Akademiska sjukhuset inte kan få en viss operation. Den läkare, som är expert på just den metoden har slutat sin anställning vid Akademiska och startat egen verksamhet. Den är en verksamhet på privata marknaden. Detta företag har som kunder enskilda individer och något/några landsting, dock inte Uppsala läns.

Om jag förstår rätt kan artikelförfattaren och den cancersjuka få operation på den privata kliniken till marknadspris, det vill säga, utan ersättning från landstinget. I en marknadsekonomi är det här inget konstigt. Man kan emellertid fråga sig varför landstinget inte kan teckna avtal för en period tills motsvarande egen verksamhet byggts upp. För man har ju ansett att man ska ha sådan verksamhet, varför möjligheten att erbjuda den fortsättningsvis inte borde få vara beroende av en person.

Det här illustrerar problemet med att den som har gott om pengar får tillgång till bättre vård än den med små ekonomiska resurser. Vilka slutsatser borde politiker dra av detta? Jo, den enda rimliga är väl att man måste kunna med solidarisk finansiering kunna erbjuda den vård, som finns tillgänglig. En annan slutsats är att vården måste få utgöra större andel av BNP än för närvarande på någon annan sektors bekostnad 
Skicka en kommentar