torsdag 16 augusti 2012

Välkommen, men besvärande insändare

Det är befriande att uttrycka i ord den reaktion en del nyhetsartiklar ger upphov till. Ja, även insändare, men dessa bör man väl besvara direkt i tidningen. Dock: I dag skriver en sjuksköterska om sin syn på Produktionsstyrelsens (nej hon nämner inte styrelsen vid namn, men eftersom den är ansvarig är det väl den, som kritiseras) hantering av effekterna av att personal slutat inom landstinget för att starta en privat verksamhet. Insändarskribenten har en bättre insyn än de flesta andra. Som läsare slås jag dock av, först och främst, rubriken på insändaren: "En besvärande politisk styrning". Rubriksättaren har tagit fasta på åsikten att ingen politisk styrning borde förekomma. Problemet ligger inte här, utan tvärtom, den politiska styrningen är för svag och sker i felaktiga former. I insändaren sägs att Landstinget i Uppsala län valt att inte köpa tjänster av den privata kliniken på grund av patientsäkerhetsrisker. Nja så är det väl inte. Man vill ha klarat ut patientsäkerhetsfrågorna, vilket är en annan sak. Åsikten "Lägg ned den politiska styrningen av sjukvården" blottar en besvärande kunskapsbrist. Alltnog, insändaren kan bidra till något positivt, nämligen en debatt, även om den kan innehålla felaktigheter och påståenden grundade på kunskapsbrist
Skicka en kommentar