tisdag 14 augusti 2012

Informera landstingspolitikerna om patientsäkerhet

Vård ger vanligtvis lindring. Innan lindring inträder är smärta, som följd av ett ingrepp vanlig. Tyvärr inträffar att, på grund av brister i vården eller omsorgen, onödigt lidande drabbar en enskild. Härvid måste en nollvision gälla. Undvikbara skador får helt enkelt inte inträffa. Sjukvårdspersonal anstränger sig varje dag och natt för att ge bra vård. Samtidigt är intresset från politikerna för att undanröja orsaker till brister i patientsäkerheten alltför svalt. En landsomfattande information till alla landstingspolitiker är en nödvändighet. Men varför sker det inte? Det här borde man nappa på: Patientsäkerhet Information är makt. Patienter kan inte utnyttja sina så kallade rättigheter om de inte känner till vad som gäller. Patientnämnden som bland annat har till uppgift att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården har erfarit att det är svårt för patienter att hitta den information som de behöver, inte minst för att de olika rättigheterna regleras på så olika sätt. Vilka är bristerna i fråga om säkerheten och vilket är det politiska ansvaret? Jag kommer gärna och håller ett föredrag om patientsäkerhet. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.
Skicka en kommentar