onsdag 15 augusti 2012

Cykelpumpar är en del

Ett miljöpartistiskt kommunalråd skriver i dag i en debattartikel om miljöpolitik i allmänhet och klimatpolitik i synnerhet. Som vanligt innehåller artikeln överdrifter. Dock är det viktiga frågor, som tas upp, men jag tror inte man blir trovärdig när man använder formuleringar som "Alliansmajoriteten behandlar vissa miljöfrågor som något som katten släpat in i farstun". (Uttrycket lyder egentligen: Något, som katten släpat in, men numera kan det mesta i språket göras om) Det är beklagligt att vi klarar av endast en eller möjligen två miljöfrågor i taget. Ett stort hot mot naturen och mot vår hälsa utgör i dag kemikalierna. Visst kommer förbud då och då mot användning av skadliga ämnen, men mycket talar för att vi i vår vardag utsätts för kemikalier, vars effekter vi inte känner till. Skapandet av en giftfri miljö är en annan av dagens centrala miljöfrågor. Vi lever idag i en soppa av kemikalier, en del spridda lokalt, andra globalt. Ingen tidigare generation har utsatts för en sådan påverkan. Ett strängare regelverk på EU-nivå måste åstadkommas. Riskfyllda kemikalier ska avgiftsbeläggas och farliga kemikalier förbjudas. Men det krävs kraftiga satsningar för att ta reda på vilka ämnen, som skyndsamt måste förbjudas.
Skicka en kommentar