onsdag 15 augusti 2012

Allt fler inser hotet mot klimatet

De så kallade klimatskeptikerna minskar i antal. En sådan, Richard Muller, har nyligen meddelat att han ändrat uppfattning. Han har, efter att ha bedrivit omfattande egen forskning, landat i uppfattningen att dels är många av skrämselargumenten felaktiga, dels beror klimatförändringarna obestridligen på människan. Tänk om vi kunde upphöra med den diskussionen och i stället helt fokusera på att förhindra en katastrof. Tänk om skeptikerna kunde säga: vi tror att Ni har fel, men vi är beredda att arbeta för att om Ni har rätt, vi ska undvika den katastrof, som vi anser inte hotar. Tänk om devetenskapsmän, som är övertygade om vår livsstils påverkan på klimatet, kunde säga : OK, om vi inte fångat naturens egen del i förändringarna och människans påverkan är försumbar, så kan vi lämna debatten, men tänk om vi har rätt. Här ligger anledningen till att världens länder måste på ett helt annat sätt än hittills samlas kring åtgärder för att förhindra den katastrof, so kommer om ingenting görs och klimatforskarna har rätt.
Skicka en kommentar