onsdag 10 oktober 2012

Forsmark måste stängas?

"Sveriges kärnkraftverk är inte säkra och bör omedelbart stängas. Det menar Greenpeace i en ny rapport. Ingen av de svenska reaktorerna är i skick att vara i drift, säger Martina Krüger, klimat- och energiansvarig Greenpeace i Norden, till DN.se." Från EU-håll riktas kritik mot Sverige för bristande säkerhet vid kärnkraftverken. Tillsynen anses vara bristfällig. Reaktorerna sägs vara så gamla att de utgör en säkerhetsrisk, kunskaperna otillräckliga och vaksamheten över anläggningarna fungerar inte. Greenpeace har tagit sig in, innanför den yttre linjen, och nu visar det sig att man lyckats uppehålla sig på avspärrat område utan att Polisen upptäckt dem. Nu måste det bli ett slut på att utsätta människor och natur för de risker kärnkraftanläggningarna utgör. Media rapporterar visserligen om bristerna, men varför så tamt. Vi upplever nu en skandal av stora mått. Vi måste göras medvetna om vad vi utsätts för. Våra mellansverigemedier borde berätta om konsekvenserna av, till exempel, ett terrorangrepp på en anläggning. Det blir spännande att följa miljöministerns agerande. Kommer hon att falla undan för förringande förklaringar från verksledningarna eller kommer hon att gå tillbaka till den regering hon tillhör och föreslå förändringar i energipolitiken?
Skicka en kommentar