måndag 8 oktober 2012

Kollektivtrafiken i Uppsala

Det kan inte vara lätt för medborgarna att hänga med i debatten om , och ännu svårare att ta ställning till, framtidens kollektivtrafiksystem i Uppsala. Jag kan det inte. Spårvagn, spårtaxi, automatbana eller bussar? Klart är väl att något måste göras för att minska biltrafiken. Och det är bråttom. Miljövänligt och ekonomiskt realistiskt är väl två viktiga utgångspunkter för val av system.
Skicka en kommentar