måndag 8 oktober 2012

Konsulter och värdegrunder.

Policydokument och värdegrundsformuleringar tillkommer efter omfattande arbetsgruppande tillsammans med dyra konsulter. Sedan så småningom beslut fattats om formuleringarna trycks en skrift. Vad gör man med den? Låter konstigt när det sägs att en kostnad på flera miljoner, för att ta fram en värdegrund, är väl använda pengar. Ett försvar i efterhand för något, som annars kan betecknas som en skandal? Jag har i min hylla liggande dokument, antagna av landstingsfullmäktige och som på olika sätt avses styra landstingets verksamheter. Dokumenthögen mäter tolv centimeter och utgörs av cirka tjugo dokument. Vad finns för rationalitet och effektivitet i detta? Och hur följs innehållet i dokumenten upp?
Skicka en kommentar