måndag 8 oktober 2012

Det kändes omodernt

Det kändes föråldrat och omodernt. Jag hade på morgonen läst om forskningen om förnybara energikällor. I Uppsala pågår utveckling av vågkraften och av tillvaratagandet av solenergin och utveckling av vindkraften. På kvällen hör jag en partiledare i partiledardebatten tala om endast kärnkraften som framtidens energislag. Ingen annan hakade på. Om han ändå kunde säga att kärnkraften inte kan avvecklas nu men att ansträngningarna måste ägnas åt hållbara och förnybara enrgislag.
Skicka en kommentar