måndag 8 oktober 2012

Säg nej till civilflygplats vid Ärna, regeringen

Det är nog få, som skulle komma på tanken att etablera en ny flygplats idag, framför allt i en situation där det finns en storflygplats bara några mil bort. Därför är Ärna-projektet mycket svårt att förstå. Sverige skall minska utsläppen av växthusgaser med 40% till år 2020. För Uppsala har kommunens ansvariga satt målet att utsläppen ska minska med minst 30 % till 2020. En civil flygplats vid Ärna motverkar påtagligt dessa mål. När flyget ökar måste andra sektorer minska ännu mera. Hur ska det gå till? Flyget är idag den snabbast växande källan till utsläppen av växthusgaser. De prognoser som branschen själva anger talar om en tillväxt på 4 % per år. Inom EU ökade flygets klimatpåverkan med 73 % 1990-2003. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer utsläppen att ha ökat med ytterligare 50 % till år 2020. Utvecklingen av lågprisflyg och etablering av nya flygplatser är en del i en sådan utveckling. Etablering av ny flygplats intill centrala delarna av en storstad med redan stora miljöproblem är inte bara svårförståeligt utan också oansvarigt
Skicka en kommentar