söndag 21 oktober 2012

Inga krånglande kärnkraftverk, tack

"Upp till bevis för kärnkraften". Jag läser artikel från TT. Krånglande kärnkraftver bidrog förra året till höga elpriser. Nu vill energiminister Anna-Karin Hatt ha garantier för att det inte sker igen. Garantier har lämnats förr från kärnkraftsbolagen. En sådan garanti var att förbättra säkerheten. Det kanske har skett, men i så fall från en skrämmande låg nivå. Säkerheten är fortfarande bristfällig, enär det är möjligt att utan att bli upptäckt man kan ta sig in på avspärrat område. Nog är det väl så att lösningen på problemen med kärnkraften heter satsning på förnybara energikällor. Mycket sker i fråga om sådana satsningar, men tydligare besked från regeringen skulle ge extra skjuts åt utvecklingen. Nuvarande osäkerhet bidrar inte till hållbarhet.
Skicka en kommentar