tisdag 16 oktober 2012

Texten i ledare ska vara korrekt

Tidningsartiklar måste ofta tillkomma på kort tid. Språkliga missar är då nästan oundvikliga. Dock finns delar av en tidning, som ska vara språkligt korrekta. Åtminstone måste det gälla tidningens ledare. Det finns ju viktigare saker än detaljer i en tidningstext. Att meningen "Det finns inget enklare sätt att göra sig impopulär som kommunpolitiker än att lägga ned en skola." saknar ordet "på" försvårar knappast förståelsen. Inte heller råder någon tvekan om att meningen "Förslagen från Miljöpartiet och Vänsterpartiet om insatser som inte skulle tvinga undervisningen att flyttas..."lämnar oss i ovisshet. Tveksam blir jag däremot när jag på två ställen i den korta ledaren läser ordet "helhetsbegrepp". Menar man begrepp? Eller menar man grepp? Jag störs av att inte veta
Skicka en kommentar