torsdag 11 oktober 2012

Matsvinnet ska minskas

Svinnet i u-länderna beror mest på förluster i de tidigare leden av livsmedelskedjan medan det i i-länderna är de senare leden – det moderna konsumtionssamhället – som skapar det mesta svinnet Matsvinn leder till stora negativa miljöeffekter och slöseri med resurser som försvinner till ingen nytta Kan vi radikalt minska matsvinnet utan stora omställningar i vår livsföring? Jo det är klart att vi kan. En del kommuner lyckas riktigt bra. Det handlar om kunskap. Vi måste förstå att det här handlar om de nationella miljömålen. Vi måste förstå att det handlar om att sluta slösa. Vi måste förstå att det avfall, som uppstår, även efter minskat slöseri, kan användas för att bidra till ett mer hålbart samhälle. En effektiv sortering ger möjlighet att framställa biogas, som är en del i ett kretslopp och som minskar användningen av fossila bränslen Den nonchalans som vi människor visar när vi slänger sopor måste upphöra. Kommunen har här en stor informations- och uppfostrande utmaning.
Skicka en kommentar