söndag 21 oktober 2012

Ta avstånd från Romneys reaktionära syn

Nu har vi anledning att vara mer än vanligt oroliga för att Mitt Romney ska segra i det amerikanska presidentvalet. Det ser ut att vara så jämnt mellan honom och Obama att tillfälligheter kan bli avgörande. I en mycket bra artikel i Upsala Nya Tidning, för en tid sedan, beskrivs skillnaderna i synen på rättighetssystemet i USA. Även om inte presidenten kan göra så mycket som vi ibland förleds att tro har det dock betydelse vem som innehar presidentposten. Konservatismen är djupt rotad i USA. När rent av ambitioner att skapa ett trygghetssystem i form av en sjukvårdsreform motarbetas har egoismen ett övertag över solidariteten. Låt oss värja oss mot denna influens, som visar tecken på att finna stöd även här. Men om nu amerikanarna vill ha en reaktionär president... Jo, naturligtvis, men jag tillåter mig att bära socialliberala glasögon och genom dessa tycka synd om de i det amerikanska samhället utstötta. Oron handlar om inte bara egoismen utan också om grundförutsättningen för hållbarhet, nämligen frånvaron av våld. De signaler, som lär ha kommit från Romney i synen på relationen till stater som Ryssland, Kina och Iran är så oroande att vi borde få en gränsöverskridande manifestation till stöd för Obama. Det kan nämligen bli så illa att vi får se en fortsättning på George W Bushs aggressiva politik. Jag utgår från att de svenska partiledarna har lärt av sina misstag att ge sitt moraliska stöd till Bushs angrepp, med hemska vapen, på det irakiska folket, och att man tar avstånd från den syn Mitt Romney har. Och, att man gör det både tydligt och tidigt.
Skicka en kommentar