torsdag 11 oktober 2012

Provocerande arvodeshöjning

"Riksdagsledamöternas arvoden höjs. Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 300 kronor till 58 300 kronor i månaden från och med den 1 november 2012. I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden särskilt beaktat de löneförändringar under 2012 som ägt rum enligt avtal på arbetsmarknaden." 1300 kronor mer i lön är inte en dålig förändring. I en tid när många går utan jobb och i en tid när angelägna förbättringar måste skjutas på framtiden blir sådana här höjningar provocerande. Hur tänker de pensionärer, som fått en skattesänkning med femtio kronor i månaden. Vad säger de sjukskrivna, som har svårt att finansiera de mest grundläggande dagliga behoven. Jo, jag vet att det finns en automatik i höjningen av riksdagsledamöternas arvoden. Men då får man ändra på den automatiken. Undrar någon varför vi har en misstro mot politiker. Timing och empati är egenskaper, som det förefaller finnas brist på. Jag är inte säker på att höjningen kommer att orsaka någon stor reaktion. Vi resignerar, vilket är oroväckande. Inget riksdagsparti har mig veterligen reagerat. Pratet om att se till de svagaste är tomt prat.
Skicka en kommentar