måndag 1 oktober 2012

Går det att anpassa socialförsäkringssystemet ytterligare?

Från min socialliberala synpunkt ser jag det som angeläget att vi kan skapa ett socialförsäkringssystem, som är anpassat till den verklighet vi kommer att leva med för överskådlig framtid. Vi behöver en likvärdig arbetslöshetsförsäkring för alla, möjligheter till återkommande utbildning och kompetensutveckling, som är fristående från arbetsgivarna, flexibel pensionsålder, ökad rörlighet såväl geografiskt som yrkesmässigt och mellan arbetsmarknadens sektorer. Detta innebär att vi alltid kommer att ha många människor, som befinner sig ”mellan två jobb” under längre eller kortare tid. Detta varken kan eller ska ses som ett hot eller nederlag utan som naturliga inslag i ett yrkesliv. Det är därför hög tid att börja spätta upp betongen. Brist på resurser och friska pengar är alltid ett problem men när verkligheten förändras måste man ha modet att omdisponera de man ändå har.
Skicka en kommentar