torsdag 4 oktober 2012

Motionstid, förlegat synsätt

I dagarna löper motionstiden i riksda´n ut. Det är nu ledamöterna ska ha alla årets idéer samlade, det är nu man ska träffa de medborgare, företag och organiosationer, som ger uppslag till motioner. Var och en borde inse det orimliga i att koncentrera motionsskrivandet och inlämnandet till en period på några få veckor. Varje motionsperiod lämnas någon motion in, som föreslår motionsrätt hela riksdagsåret. Motionerna avslås rutinmässigt. Argumentet handlar om administrativa frågor. Hör ni hur det låter? Som om inte dessa problem går att lösa. Mina i genomsnitt nästan trettio motioner per år är jämförelsevis ett stort antal, men visst fick jag slopa en del idéer, som dök upp efter motionstidens slut med motiveringen att det dröjer nästan ett år innan en viss motion får väckas. Ty, en riksdagsledamot har ju nästan uteslutande verktygen motion, interpellation och skriftlig fråga.
Skicka en kommentar