torsdag 4 oktober 2012

Journalprojektet

Journalprojektet inom landstinget i Uppsala län fortsätter att vara en diskussionsfråga. Administrationen är oenig på någon punkt med, bland andra, läkarföreningen. Var politikerna står är, som vanligt, en aning oklart. Det är tjänstemän, som får hantera frågan, trots att sekretessfrågor måste anses vara frågor för politiker att ta ställning till. Läkarföreningen har ingenting emot att patienter kan få ta del av sin journal på nätet, men påpekar att det finns i upplägget ett hot mot patientsäkerheten. Ska det vara så svårt att klara ut sådant? Ska den diskussionen föras via media? Vi har tillräckligt med hot mot patientsäkerheten. Inte ett till vill vi ha. Nu får byråkrater och representanter för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier inom vården sitta ner tillsammans för att, åtminstone, skapa en förståelse för varandras åsikter
Skicka en kommentar