torsdag 4 oktober 2012

Visst kan Centern vända trenden, men...

"Centerns grundläggande problem är att det uppfattas som otydligt", skrev Upsala Nya Tidning härom dagen på ledarplats. Närmare sanningen går nog inte att komma. Annie Lööf saknar inte förutsättningar för att vända den nedåtgående trenden i opinionen, skriver också tidningen, och nämner juristutbildning, ett ben i det gamla Centern och ett ben i det nya. Men hallå! Är det Lööf, som bestämmer på egen hand politikens inriktning. Det borde vara deras stämma. Det fel Centern begått och, som lett till sviktande stöd, tror jag handlar om att man suddat ut sin miljöprofil och att man försöker benämna sig socialliberalt utan att ha ståndpunkter, som tydliggör den ideologin. Det är svårt att kalla sig socialliberal om man i allt väsentligt ansluter sig till Moderaternas politik. Jo, visst kan Lööf vända trenden, men det är, i så fall, inte för att hon är jurist och står bredbent med ett ben på Stureplan och det andra på landsbygden utanför Värnamo, utan för att Centern formulerar en politik som överensstämmer med vad man säger.
Skicka en kommentar