söndag 21 oktober 2012

Konstig vinstdebatt

Nu gör media frågan om vinster i välfärden till den största politiska frågan i Sverige, och en fråga, som splittrar Socialdemokraterna. Visst är Socialdemokraterna inbördes oense. Dock är jag övertygad om att man kommer ur dilemmat mer smärtfritt än media tror och hoppas. Jag visste, redan för tio - tolv år sedan, att vi skulle hamna i den här situationen. Om man överlåter till andra än kommun, landsting och stat att utföra skattefinansierad verksamhet måste finnas detaljerade och noggrant utformade avtal och tydliga uppföljningar. Sådana har inte funnits och saknas fortfarande. De här bristerna orsakar en diskussion om fel saker. Man lämnar dessutom öppet för att ge felaktiga bilder. Vinsterna ska gå till välfärdsinsatser och inte till ägare av företag. Men om ett landsting köper sjukvårdstjänster av ett företag för att detta utför tjänsterna till minst samma kvalitet som landstinget men till lägre kostnad och med vinst (hur nu det är möjligt) ökar ju inte landstngets ekonomiska utrymme om man återför verksamheten till landstinget. Men offentliga sektorn ska inte köpa tjänster av andra innan man har lärt sig och fastställt hur man ska ställa krav och utkräva ansvar
Skicka en kommentar