söndag 21 oktober 2012

Valrörelse efter ett och ett halvt år

Låst läge inför debatt, löd Upsala Nya Tidnings rubrik i onsdags. Redan efter ett och ett halvt år är valrörelsen på gång. Genast invänder någon med att den ska väl vara på gång ständigt. Kanske det, men i vilken form. "Tävlingen" borde väl bestå av strävanden att genomföra sina idéer. Nu handlar den om vilket av två alternativ, som ska ta hem segern. Jag ser en tävling mellan åtta aktörer. Vilka som går samman måste väl avgöras av vilken kostellation, som fått stöd för att bilda landets politiska ledning. Tidning efter tidning börjar nu på ledarplats för det resonemanget. De tre små i den, så kallade, Alliansen måste profilera sig. Men behövde dom inte det när Alliansen bildades? Nej, då var ju målet att besegra Socialdemokraterna och för att göra det släppte man den ideologi, som eventuellt fanns kvar. Men ursäktas man inte av att det var viktigt att bryta ett långt Socialdemokratiskt maktinnehav? Jo, säger många. Nej, säger jag. Det är inte bara fel, det är oärligt. Att i en valrörelse, när det är mest lämpligt, säga att man är överens om i stort sett allt, och i nästa situation markera skillnader, som passar att tala om då, är inte ärligt. Till detta kommer att ett partis enda uppgift kan inte få vara att söka komma åt taburetterna. Man ska ha den strävan, men i avsikt att genomföra en viss tydligt presenterad politik
Skicka en kommentar