tisdag 23 oktober 2012

Överlägsen seger för Obama

Nu har jag lyssnat och tittat på hela debatten mellan Romney och Obama. Min misstro mot Romney är nu, om möjligt, ännu större. Jag brukar använda USA som avskräckande exempel i fråga om avideologisering av politiken. Efter den här debatten tänker jag att, av debatten att döma, amerikansk politik har mer av ideologiska skillnader än svensk politik. Så kanske det inte är, men nog var skillnaderna mellan presidenten och guvernören i flera avseenden ideologiska. I inrikespolitiken var det allra tydligast. Romneys syn, som skrämmer mig, är att folk får klara sig själva och rikedom ska premieras extra. Skattesänkningar för rika och slopande av en reform, som syftar till att ge stöd åt mest utsatta är Romneys politik. I utikespolitiken vill Romney skjuta till mer pengar till vapen. Han framsot inte som trovärdig i sitt tal om fredssträvanden. Nog var det ideologi i debatten. Låt världen slippa en omodern och reaktionär ideologi modell Mitt Romney
Skicka en kommentar