tisdag 23 oktober 2012

Socialliberal energipolitik

En socialliberal energipolitik har som mål att minska miljö- och strålningseffekterna av energianvändningen. I Natur och miljöprogram för 2000-talet har partiets högsta beslutande organ sagt att det ska ske genom att styra utvecklingen mot miljövänliga energikällor och att genom energihushållning och energieffektivisering minska energiförbrukningen. Jag funderar ofta över vilken betydelse beslut i stora församlingar har, även om de stora församlingarna är de högsta beslutande organen. En orsak till funderingarna är Folkpartiets partilednings och partistyrelses ensidiga plädering för kärnkraft. De främsta företrädarna ska väl så ofta det är möjligt använda formuleringar ur, av högsta beslutande, organets beslutade program.
Skicka en kommentar