tisdag 23 oktober 2012

Bra när partier är tydliga

De senaste årens europeiska skuldkris har på ett brutalt sätt avslöjat de svåra konsekvenserna av länder och banker i obalans. Europa behöver tillsammans gå vidare och bygga upp gemensamma system för banksektorn. Större bankers verksamhet begränsas numera sällan till ett enda land - Sveriges fyra storbanker är alla internationellt verksamma. En enskild stat kan inte längre på ett effektivt sätt övervaka gränsöverskridande bankers verksamhet. En annan ståndpunkt, som inte har att göra med snävt inrikespolitiska frågor, är att Sverige bör ansluta sig till EMU, den Europeiska ekonomiska unionen. En tredje ståndpunkt är att Sverige bör gå med i NATO. Jag tycker det är bra att partier tydligt deklarerar var man står. Ovanstående synpunkter är Sveriges socialliberala partis ståndpunkter.
Skicka en kommentar