tisdag 23 oktober 2012

Centern är inte ett milöparti

Tack Maria Ripenberg för Din artikel om rovdjurspolitiken i allmänhet och vargpolitiken i synnerhet. Går det att finna mer träfande formuleringar än Maria Ripenbergs: "Efter regeringens vargchock, om att tillåta max 180 vargar, står det helt klart att miljöminister Lena Ek (C)balanserar mellan risken för utrotning av vargstammen respektive risken för utrotning av det egna partiet - i alla fall i riksdagen." Centern känner inte särskilt starkt för miljöfrågor. När miljöintresset i rovdjurspolitiken kolliderar med jägarintresset ställer man sig på jägarorganisationernas sida. När naturbevarandeintresset kolliderar med produktionsintresset ställer sig Centern på skogsbolagens sida. När intresset för en begränsning av bilåkande med ekonomiska styrmedel kolliderar med intresset för att bibehålla ett omfattande bilåkande tillgodoser man det sistnämnda. Det var länge sedan Centern kunde ses som ett miljöparti. Nu kräver jag av Folkpartiet att man går emot Lena Eks förslag att reducera vår vargstam och i stället pläderar för en livskraftig stam, som sannolikt handlar om minst 500 vargar, men troligen ännu större antal
Skicka en kommentar