onsdag 10 oktober 2012

Skollokalerna i Uppsala

Hur är det möjligt att ha framförhållning i fråga om skollokalbehovet? Det är viktigt att de resurser som kan avdelas till skolan ger god utdelning i fråga om skolresultaten. Visst har lokalerna stor betydelse, men det är inte rimligt att skollokalkostnaderna får fortsätta att öka som andel av de totala kostnaderna. Ständig anpassning till behoven är självklar. Detta sker också. I Uppsala har pågått en debatt om reducering av ytorna för gymnasieskolorna. Elever och lärare berättar om den egna skolans förträfflighet. En del aggressivitet i formuleringarna är kanske oundvikliga. Dock borde man kunna minska upprördheten. Man borde kunna utarbeta mer långsiktiga planer, som möjliggör dialog i lugna former. Eller är det så att hur man än beter sig är upprördhet oundviklig? Eller är det så att farhågor ofta visar sig vara överdrivna? När man väl inrättat sig i den nya miljön visar det sig att det blev riktigt bra. Alltnog bör kommunens politiker anstränga sig för att ha längre framförhållning i planeringen av lokalbehoven.
Skicka en kommentar