måndag 1 oktober 2012

Uppleva välfärd

En av många viktiga förutsättningar för att var och en ska kunna uppleva välfärd är huruvida vi känner oss behövda. Det kan vara frågan om att ha ett arbete eller om att vara älskad och att kunna älska. Arbetslöshet utgör oftast ett hinder för sådana upplevelser.
Skicka en kommentar