söndag 30 september 2012

Har Löfven jobbat i näringslivet?

Är det fräckhet eller är det okunnighet? Stefan Löfven säger sig ha jobbat i näringslivet och avser sina år i facklig organisation. Om han ändå nöjt sig med att påstå att han haft med näringslivet att göra. Nog är det väl fräckhet. Dock snuddar jag vid okunnighet som förklaring. Jag påminner mig ett uttalande från en facklig ledare, för några år sedan. Han fick fråga om sin lön och gjorde då en jämförelse med ett företag. Jag är ledare för XX medlemmar och företagsledare NN har bara XX antal anställda. En facklig organisation jämfördes med ett företag. Kanske finns här en förklaring till införandet av begreppet affärsplan i politiken
Skicka en kommentar