torsdag 15 november 2012

Billiga vårdcentraler?

Debatten om försäljningen av tre vårdcentraler går vidare. Det är dock inte lätt för oss medborgare att hänga med. Säljer man till underpris? Gynnar man ett visst företag, Carema? Borde man låtit andra företag bjuda på verksamheten? Majoriteten har förklarat att det är patienternas bästa, som fått styra handlandet. Genom att låta Carema köpa skapar man viktig kontinuitet i verksamheten. En fråga, som jag saknar, är varför man inte låtit styrelsen för Primärvården vara med och ge uttryck för huruvida den är beredd att driva de tre vårdcentralerna. Svaret torde vara att "beställaren" HSS bestämt att dessa tre ska drivas av extern utförare. Åtminstone borde vi ha fått höra styrelsen för Primärvården uttala sig
Skicka en kommentar