torsdag 15 november 2012

Vem beslutar i landstinget?

"I dag, torsdag, väntas Hälso- och sjukvårdsstyrelsen säga ja till att Akademiska sjukhuset undesöker möjligheterna att samarbeta med UCC." Uppsala Cancer clinic, UCC, är ett privat företag på sjukvårdsområdet. Företaget är inriktat på i huvudsak en viss form av canceroperationer. När Akademiska sjukhuset upphörde med dessa operationer, efter att en grupp anställda bildat företaget UCC, skedde formellt ett avtalsbrott. Beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlorade något man avtalat om. Den som inte levde upp till avtal var formellt styrelsen för Akademiska sjukhuset, Produktionsstyrelsen. I praktiken tecknas avtal mellan HSS och sjukhuset, en ordning, som avviker kraftigt från styrformen beställa - utföra. Nu visar man på nytt att man inte antingen förstått eller bryr sig om att följa en ordning, som man beslutat ska gälla. Om man vill skapa ineffektivitet och oklarhet ska man besluta om en form för styrning och i praktiken styra i annan form. I det här konkreta fallet ska HSS, inte förhandla med Akademiska sjukhuset utan med styrelsen för sjukhuset.
Skicka en kommentar