tisdag 27 november 2012

Mer på bettet

Statsminister Göran Persson sa en gång att tänderna inte får bli en klassfråga. Men varken hans regering eller nuvarande har förhindrat att det blivit så.  Tandvårdskostnaderna är höga och många människor drar sig för att gå till tandläkaren.

Regeringen är inte tillräckligt på bettet för att denna utveckling ska kunna hejdas. Regeringens tandvårdspolitik kännetecknas av tillfälliga fyllningar i syfte att dölja det som är trasigt i stället för att gå till roten med det onda

Problemen måste överbryggas och som kronan på verket måste en plan tas fram för hur tandvården successivt skall kunna omfattas av sjukförsäkringen och garantier kunna lämnas för att ingen skall behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Tänderna är liksom händerna en del av kroppen
Skicka en kommentar